WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA

im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

     
 KONFERENCJA NAUKOWA

 

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY I ZALECENIA ŻYWIENIOWE
DOTYCZĄCE DZIECI, DOROSŁYCH I OSÓB STARSZYCH

     

 Termin i miejsce

15 listopada 2013 r.
Wyższa Szkoła Humanistyczna
ul. Królowej Jadwigi 10
64-100 Leszno

     

 Problematyka i cel konferencji

Konferencja poświęcona będzie problemom związanym ze specyfiką odżywiania w poszczególnych fazach rozwoju człowieka, w tym problemom dotyczącym odżywiania dzieci i młodzieży, osób dorosłych, a także osób starszych.  W trakcie konferencji omówione zostaną zagadnienia związane z najczęstszymi błędami żywieniowymi, zaburzeniami stanu odżywiania oraz nowe zalecenia żywieniowe dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych. Obecność specjalistów z różnych dziedzin nauki, w tym dietetyków, biochemików, farmaceutów i lekarzy będzie kanwą dla wymiany doświadczeń i inspiracją do dyskusji.
Konferencja skierowana jest do osób zajmujących się problemami związanymi z prawidłowym żywieniem w swojej praktyce zawodowej, a więc m.in. dietetyków, lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, technologów żywienia, pedagogów a także studentów wymienionych kierunków oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

     

 Tematyka konferencji

I. Wyzwania współczesnej dietetyki dzieci i młodzieży
- Najczęstsze błędy dietetyczne w żywieniu dzieci i młodzieży         
- Błędy żywieniowe jako czynnik etiologiczny chorób dzieci i młodzieży
- Diety ubogoenergetyczne w żywieniu dzieci i młodzieży - charakterystyka, zastosowanie kliniczne
- Suplementy diety w żywieniu dzieci i młodzieży - za i przeciw

II. Problemy i zalecenia żywieniowe u osób dorosłych
- Dieta spersonalizowana - zalecenia i reguły jej przygotowania
- Aspekty prawne i zdrowotne stosowania nowej żywności w żywieniu dorosłych
- Problemy żywieniowe osób z chorobami układu oddechowego
- Czerwone wino jako czynnik kardioprotekcyjny

III. Odżywianie w kontekście starzenia się organizmu
- Niedożywienie jako problem geriatryczny

-
Witaminy i mikroelementy w diecie osób starczych starszych
-
Miejsce diety w profilaktyce i leczeniu osteoporozy
-
Restrykcja kaloryczna a długość i jakość życia

Wykład inauguracyjny poświęcony żywności funkcjonalnej wygłosi prof. dr hab. Józef Korczak.

Program naukowy konferencji obejmie sesje plakatowe oraz wykłady zaproszonych gości.

     

 Komitet naukowy

dr hab. Krzysztof Książek, prof. UM i WSH - Przewodniczący
dr hab. Grażyna Duda, prof. WSH
dr hab. Marek Murias, prof. WSH
dr Dominik Wawrzyńczak

dr Agnieszka Saran-Jagodzińska
 
     
 Komitet organizacyjny    Kontakt
dr Anna Bartkowiak (przewodnicząca)
mgr Karol Mulczyński
Aneta Biała
Małgorzata Orpel
Małgorzata Płaczek
Katarzyna Skrzypczak
  Wyższa Szkoła Humanistyczna
im. Króla Stanisława Leszczyńskiego
ul. Królowej Jadwigi 10
64-100 Leszno

tel. 65 529 31 78 wew. 46
tel. kom. 693 58 50 50
mail: anna.bartkowiak@wsh-leszno.pl

 

 

 Komunikat  I

 

 

Bez publikacji

Z publikacją

Opłata pełna

120 zł

250 zł

Opłata zredukowana studenci

50 zł

100 zł

 

 

Opłata konferencyjna obejmuje: uczestnictwo w sesjach, lunch, poczęstunek w przerwach kawowych, certyfikat uczestnictwa, publikację w monografii (w opcji opłaty „z publikacją”, po uzyskaniu pozytywnej recenzji)

Prosimy o wniesienie opłaty na konto WSH do dnia 15.10.2013 r.

Wyższa Szkoła Humanistyczna, ul. Królowej JAdwigi 10, 64-100 Leszno
Nr konta
: 50 1020 3088 0000 8602 0037 8877

W tytule przelewu prosimy wpisać: "Konferencja-Żywienie" oraz nazwisko i imię uczestnika konferencji.

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji zwrot kosztów nie będzie dokonywany.

 

Komunikat  II

Instrukcja wydawnicza

 

Komunikat  III
 •  Program ramowy konferencji - zobacz

 •  Streszczenia tekstów do publikacji lub referatów
   
  Streszczenie należy przesłać do 1 listopada 2013 r. na adres anna.bartkowiak@wsh-leszno.pl
   Streszczenie powinno zawierać od 1000 do 1800 znaków,
   czcionka: Times New Roman, rozmiar: 12, interlinia: 1,5. 
   Ponadto proszę podać imię i nazwisko autora/autorów, tytuł naukowy, afiliację oraz tytuł tekstu lub referatu.

 

Wyższa Szkoła Humanistyczna, 64-100 Leszno, ul. Królowej Jadwigi 10