Home Kształcenie na odległość
Kształcenie na odległość Drukuj Email
Uczelnia - Uczelnia

WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA

im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie  uatrakcyjnia kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych poprzez dodatkową formę kształcenia 
 

„KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ”
 

wspomaganiu nauczania poprzez systemy kształcenia zdalnego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla określonych przedmiotów 

Zajęcia składają się z sesji internetowych odbywanych za pośrednictwem naszego serwera edukacyjnego oraz edukacji na zasadzie samokształcenia w oparciu o doskonale zaprojektowane materiały edukacyjne. Kontakt z nauczycielem poprzez Internet uzupełniony może być o tradycyjne konsultacje bezpośrednie.ZALETY SYSTEMU ZDALNEGO NAUCZANIA

 Zmniejszenie liczby godzin zajęć


Dzięki formie kształcenia na odległość o kilkaset godzin zmniejsza się liczba godzin zajęć odbywanych na terenie Uczelni dla studentów studiów stacjonarnych (dziennych). W przypadku studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) liczba dwudniowych zjazdów zmniejsza się o kilkanaście.
  

 

 Zwiększenie wydajności pracy


Student może szkolić się w domu dobierając według własnego uznania czas ora częstotliwość nauki. Dzięki kształceniu na odległość pracownik może nadal wykonywać większość swoich obowiązków zawodowych bez konieczności „wybierania” urlopu w celu dojechania na Uczelnią na zajazdy.


 


 Redukcja kosztów uczestnika


Następuje całkowite wyeliminowanie niektórych kosztów związanych z realizacją studiów ( np. kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia, druku materiałów) oraz w znacznym stopniu zmniejszają się koszty związane z odbywaniem zajęć poza miejscem zamieszkania. Kontakt z wiedzą na kursie i jej autorem w dowolnym momencie 


Studenci mogą samodzielnie podnosić swoje kwalifikacje o dowolnej porze i z dowolnego miejsca.
 

Zmieniony: poniedziałek, 21 maja 2012 09:20
 
Designed by vonfio.de